REALIZOVANA OBUKA „STICANJE I RAZVOJ MULTIKULTURALNE KOMPETENCIJE U RADU SA MIGRANTTIMA “

REALIZOVANA OBUKA „STICANJE I RAZVOJ MULTIKULTURALNE KOMPETENCIJE U RADU SA MIGRANTTIMA “

U organizaciji Pravnog centra i Caritasa Crna Gora 14, 15 i 16. februara u prostoru Kuće Čubranović, realizovana je obuka „Sticanje i razvoj multikulturalne kompetencije u radu sa migrantima“.  Obuku je pohađalo 15 polaznika, zaposlenih u institucijama i ustanovama koje su direktno uključene u rad sa migrantima – Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Centru za prihvat migranata, Crvenom krstu, Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, Sekretarijatu za socijalno  staranje Glavnog grada, JU Gimnaziji „Slobodan Škerović“, Psihološka asocijacija Crne Gore i dr.

Broj migranata i izbjeglica koji traže pomoć od vladinih i nevladinih organizacija je u porastu. Od suštinskog je značaja da službenici koji rade sa ovim populacijama posjeduju snažno razumijevanje kulturnog porijekla i potreba pojedinaca koji dolaze u našu zemlju.

Ovaj program obuke polaznicima donosi neophodne vještine i znanja za efikasnu komunikaciju i rad sa migrantima iz različitih sredina. Obuka pokriva širok spektar tema, uključujući kulturnu osjetljivost, komunikacione strategije i strategije za izgradnju povjerenja i odnosa sa migrantskom populacijom.

Pored toga, obuka je omogućila učesnicima da podijele sopstvena iskustva i uče jedni od drugih.

Obuka  “Sticanje i razvoj multikulturalne kompetencije u radu sa migrantima” kreirana je kroz projekat “Pravna podrška migrantima” koji realizuje  Pravni centar u partnerstvu sa Caritasom Crne Gore. Projekat je podržan je od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO) u okviru programa „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

.