19th Ave New York, NY 95822, USA

MULTIKULTURALNA KOMPETENCIJA U RADU SA MIGRANTIMA

Praktični rad
Nakon završene trodnevne obuke za 15 učesnika (predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Zavoda za zapošljavanje, lokalne samouprave i nevladinih organizacija) organizovane su dvije dvodnevne sesije praktičnog rada s migrantima. Praktičan rad je sproveden u saradnji sa Direkcijom za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu u Odsjecima za prihvat u Spužu i na Božaju, 28, 29, 30 i 31.marta 2023. godine. Cilj praktičnog rada je provjera znanja stečenih na obuci, gdje su učesnici u direktnom kontaktu sa migrantima, kroz intekulturalni dijalog, grupni rad i vježbe, razvijali sposobnosti multikulturalnog vođenja i savjetovanja. Aktivnost je održana u sklopu projekta „Pravna podrška migrantima“ koji je podržan od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO) u okviru programa „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.