Scroll Top

PROJEKTI

EVROPSKA UNIJA

Naslov projekta: Moj advokat – besplatna i profesionalna pravna pomoć u pristupu pravima za migrante

Trajanje projekta: 15.01.2020. – 14.07.2021. godine

UNHCR

1. Naziv projekta: Pružanje pravne pomoći izbjeglicama, raseljenim licima, tražiocima azila i osobama u riziku od nemanja državljanstva u Crnoj Gori.
Trajanje projekta: 01.04.2007. – 31.12.2017.

2. Naziv projekta: Građanska registracija i sprečavanje apatridije: istraživanje među Romima, Aškalijama i Egišćanima u Crnoj Gori
Trajanje projekta: 21.01.2008. – 15.10.2008.

3. Naziv projekta: Pravna zaštita lica UNHCR-a u Crnoj Gori: izbjeglice iz bivše Jugoslavije u Crnoj Gori; stranci koji traže ili su dobili međunarodnu zaštitu; Sirijski azilanti i izbeglice  i lica bez državljanstva u jugoistočnoj Evropi

Trajanje projekta: 01.01.2018 – 31.12.2018.

4. Naziv projekta: Pravna pomoć za raseljena lica i lica u riziku od apatridije u Crnoj Gori.

Trajanje projekta:01.01.2019. – 31.12.2019

UNICEF

1. Naziv projekta: Univerzalna registracija RAE pojedinaca
Trajanje projekta: 01.01.2008. – 20.10.2008.

2. Naziv projekta: Analiza pristupa pravima u Crnoj Gori za domicilnu i raseljenu djecu i njihove porodice, pripadnike RE populacije.

Trajanje projekta: 01.01.2016. – 31.12.2016.

UNDP

1. Naziv projekta: Studije o trajnim rješenjima za stanovnike Kampa Konik
Trajanje projekta: 14.03.2011. – 31.05.2011.

2. Naziv projekta: Podrška u sticanju ličnih dokumenata za interno raseljena lica i raseljena lica koja borave u Crnoj Gori
Trajanje projekta: 17.11.2011. – 30.11.2012.

EVROPSKA KOMISIJA

1. Naslov projekta: Program pomoći za integraciju i povratak raseljenih/interno raseljenih lica koji borave na području Konika/HELP
Trajanje projekta:
Faza 1: 16.11.2012. – 16.05.2014.
Faza 2: 11.09.2014. – 30.06.2016.

2. Naziv projekta: Socio ekonomsko osnaživanje korisnika Regionalnog stambenog zbrinjavanja u Crnoj Gori.

Trajanje projekta: 01.03.2020-

VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA & CRS

1. Naslov projekta: Integrisana podrška raseljenim osobama i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji
Dvije faze projekta:
Faza 1: 01.10.2016. – 29.09.2017.
Faza 2: 01.10.2017. – 30.09.2018.

2.Naslov projekta: Održivi povratak i integracija raseljenih osoba i izbjeglica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji

Dvije faze projekta:

Faza 1: 01.10.2018. – 29.09.2019.

Faza 2: 01.10.2019. –

AMBASADE

Američka ambasada:

1. Naziv projekta: Pravna pomoć za 490 izbjeglih i raseljenih lica.
    Trajanje projekta: 01.08.2011. – 01.03.2012.

2. Naziv projekta:  Pravna pomoć za raseljena lica u plaćanju administrativnih taksi za      pasoše
    Trajanje projekta: 10.10.2013. – 10.05.2014.

3. Naziv projekta: Podrška za strance koji traže ili su dobili međunarodnu zaštitom u pristupu pravima u Crnoj Gori.

Trajanje projekta: 01.09.2018. – 30.06.2019.

 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

1. Naziv projekta: “Mobilizujmo se protiv trgovine ljudima”,
trajanje projekta: 01.06.2021.-31.12.2021.
2. Naziv projekta: “Mobilni timovi za prevenciju trgovine ljudima”,
trajanje projekta: 01.04.2022- 31.12.2022
3. Naziv projekta: “Mobilni timovi u borbi protiv trgovine ljudima u lokalnim zajednicama”,
Trajanje projekta: 13.02.2023- 31.05.2023.

CD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M’BASE

1. Naziv projekta:,“Pravna podrška migrantima”
Trajanje projekta: 15.11.2022-15.09.2023