Scroll Top

BROŠURE

Apatridija u Crnoj Gori kroz iskustvo i praksu pravnog centra
Informativna brošura o pravima iz socijalne
zaštite
Vodič kroz zdravstveni sistem za tražioce azila u Crnoj Gori
Pravo na rad za korisnike međunarodne zaštite u CG
E-PUBLIKACIJA
IZAZOVI I PERSPEKTIVE
Civilna registracija
Regionalni izvještaj
Smjernice za upravljanje objektima socijalnog stanovanja
Social Inclusion of Roma Ashkali and Egyptians in South-Eastern Europe Real Life Stories
Opšta zapažanja o primjeni Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca u proteklom petogodišnjem period-Preporuke za unapređenje zakona
Priručnik