Scroll Top

LEGISLATIVA

 • Evropska konvencija o državljanstvu (1997)

  Otvori PDF fajl

 • Konvencija o smanjenju broja lica bez državljanstva

  Otvori PDF fajl

 • Konvencija o statusu izbjeglica 1951

  Otvori PDF fajl

 • Konvencija o statusu lica bez državljanstva 1954

  Otvori PDF fajl

 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na smještaj lica koje traži azil ili ...

  Otvori PDF fajl

 • Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca

 • Zakon o strancima

 • Zakon o upravnom postupku

 • Zakon o crnogorskom državljanstvu

  Otvori PDF fajl

 • Zakon o matičnim registrima

  Otvori PDF fajl

 • Zakon o vanparničnom postupku

  Otvori PDF fajl

 • Zakon o zdravstvenoj zastiti

  Otvori PDF fajl

 • Zakon o zdravstvenom osiguranju

  Otvori PDF fajl