Scroll Top

INFORMATIVNI FLAJERI

Sačuvajte slobodu odlučivanja o svom životu, sačuvajte život
Preserve the freedom to decide about your life, save your life
Ruani lirinë e marrjes së vendimeve për jetën tuaj, ruani jetën tuaj
Сохраните свободу принятия решений в своей жизни, сохраните жизнь
Brošure o pristupu pravima
KORONAVIRUS
COVID – 19
MOJ ADVOKAT-
informator o pravnoj pomoći u procesu
reintegracije
povratnika po
sporazumima o
readmisiji
Flajer TRAFFICKING CG
Flajer TRAFFICKING ENG
Flajer TRAFFICKING RUS
Flajer TRAFFICKING ALB
Flajer TRAFFICKING ARA
Flajer TRAFFICKING FAR
Brošura PC 2023 Eng
Brošura PC 2023 Arapski
Brošura PC 2023 Farsi
Brošura PC 2023 RUS
Brošura PC 2023 UKR