Scroll Top

INFORMATIONAL FLYERS

Sačuvajte slobodu odlučivanja o svom životu, sačuvajte život
Preserve the freedom to decide about your life, save your life
Ruani lirinë e marrjes së vendimeve për jetën tuaj, ruani jetën tuaj
Сохраните свободу принятия решений в своей жизни, сохраните жизнь
The Guide through the procedure for granting international protection in Montenegro
دليل نظام منح الحماية الدولية في الجبل األسود
Guide du système d’octroi de la protection internationale au Monténégro
ИНФОРМАЦИЯ по процедуре предоставления международной защиты в Черногории
راهنمای سامانه اعطای حمایت بین المللی در مونته نگرو
AVOKATI IM – Informator për ndihmën juridike gjatë procesit të riintegrimit të të kthyerve sipas marrëveshjeve për ripranim
CORONAVIRUS
COVID – 19
КОРОНАВИРУС
COVID – 19
کرونا‬ ‫ویروس‬
COVID – 19
‫فيروس‬ ‫كورونا‬
19 – ‫كوفيد‬
KORONAVIRUS
COVID – 19
Flajer TRAFFICKING CG
Flajer TRAFFICKING ENG
Flajer TRAFFICKING RUS
Flajer TRAFFICKING ALB
Flajer TRAFFICKING ARA
Brochure PC 2023 Eng
Brochure PC 2023 Arab
Flajer TRAFFICKING FAR
Brochure PC 2023 Farsi
Brochure PC 2023 RUS
Brochure PC 2023 UKR