Scroll Top

Međunarodni dan djeteta

Povodom Međunarodnog dana djeteta, Pravni centar je 20.decembra 2020.godine, učestvovao i dao doprinos u akciji uređenja zelenih površina u kampu Konik, u organizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja.