Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Radionica “Izazovi u primjeni Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca u Crnoj Gori“

Pravni centar je 15. i 16. juna 2023. godine, u hotelu “Princess”- Budva, u znak obilježavanja petogodišnje primjene Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, organizovao dvodnevnu radionicu na temu “Izazovi u primjeni Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca u Crnoj Gori“. Radionica je okupila 25 predstavnika Suda za prekršaje, Upravnog suda Crne Gore, Zavoda za zapošljvanje, Fonda zdrvatsvenog osiguranja, Centra za socijalni rad, Sekretarijata za socijalno staranje, Uprave policije, Direkcije za azil, Direkcije za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, Direkcije za integraciju stranaca sa odobrenom međunarodnom zaštitom i reintegraciju povratnika po readmisiji, Centra za stručno obrazovanje, Advokatske komore i nevladinih organizacija. Radionica je kreirana kroz projekat “Pravna podrška migrantima” koji realizuje Pravni centar u partnerstvu sa Caritasom Crne Gore. Projekat je podržan je od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO) u okviru programa „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.