Scroll Top

Pravne table

U okviru projekta podrške opštinama u Crnoj Gori pod nazivom “Integrisana podrška raseljenim osobama i izbjeglicama u BiH, Srbiji i Crnoj Gori“, na ulaznim vratima Opštine Herceg Novi postavljena je “Pravna tabla“. Ovaj projekat je finansiran od strane CRS (Catholic Relief Services) i Vlade SAD.
Pravne table postavljene su i u opštinama Podgorica, Berane i Petnjica, kao i Centru za socijalni rad u Podgorici.

Pravna tabla za bolje informisanje građana Herceg Novog