Scroll Top

Studijska posjeta o apatridiji delegacije Crne Gore Gruziji

Studijska posjeta o apatridiji delegacije Crne Gore Gruziji

UNHCR-a je 2016 godine organizovao studijsku posjetu Gruziji za sluzbenike MUPa i NVO Pravni centar.

Razlog posjete je činjenica da je Gruzija, iako je prošla kroz raspad zajedničke države, postigla značajan napredak na polju apatridije.

Studijska posjeta obuhvatila je posjetu i razgovor sa predstavnicima  Javnog servisa za razvoj Gruzije (JARS), NVO IRC, specijalizovane za pružanje besplatne pravne pomoći u Tbilisiju.