Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Usavršavanje za zagovaranje prava migranata: Trening u Podgorici okuplja stručnjake iz regiona

Pravni centar je u hotelu Hilton u Podgorici, u periodu od 24. do 26. janura, organizovao trening za trenere, gdje se radilo na usavršavanju za efikasno zagovaranje ekonomskih i socijalnih prava ugroženih stranaca! Treneri Peter Skerbis i Ivan Kocovski dijeli su svoje znanje sa učesnicima iz cijelog regiona, uključujući predstavnike nevladinih organizacija, institucija za ljudska prava i ombudsmane. Izdvajamo:

– Uvod u osnovna prava: definicije ljudskih prava, vrste, obaveze, pravne osnove i mehanizmi praćenja.
– Identifikacija osoba kojima je potrebna zaštita: obaveze država članica EU, princip „non-refoulementa“, uloge dionika i razlike između tražilaca azila i izbjeglica.
– Kolektivna protjerivanja i nediskriminacija: zabrana kolektivnog protjerivanja, fer tretman i diskriminatorno profiliranje.
– Zaštita ljudskih prava migranata u ranjivim situacijama.
– Pravo na život i zabrana torture.
– Zaštita migranata u krijumčarenju i trgovini ljudima

Sve navedeno je u sklopu Projekata „Inkluzija stranaca na Zapadnom Balkanu – pristup socijalnim i ekonomskim pravima (FOSTER)“ je regionalni odgovor 7 organizacija civilnog društva ujedinjenih u Balkansko vijeće za izbjeglice i migracije (BRMC) i Danski savjet za izbjeglice (DRC) baviti se zajedničkim izazovima vezanim za migracije u regionu Zapadnog Balkana, sa fokusom na osnovna ljudska prava različitih ranjivih grupa migranata i stranaca, posebno njihov pristup socijalnim i ekonomskim pravima. Projekat finansira Evropska unija.