Scroll Top

WeBLAN mreža

WeBLAN- Mreža zemalja Zapadnog Balkana u pruzanju besplatne pravne pomoći

Dvodnevni sastanak održan u Sarajevu, 12. i 13. marta 2012. čiji je domaćin bilo  Udruženje “Vaša prava BiH” rezultiralo je potpisivanjem Memoranduma o saradnji izmedju  NVO koje pružaju pravnu pomoć, Praxis (Srbija), Program vezan za civilna prava (Kosovo), Udruženje “Vaša prava BiH” , Pravni centar ( Crna Gora), Udruženje makedonskih mladih pravnika (Makedonija), Informacioni pravni centar (Hrvatska), pod nazivom WeBLAN- Mreža zemalja Zapadnog Balkana u pruzanju besplatne pravne pomoći.

Cilj potpisanog dokumenta je da navedene nevladine organizacije  formiraju i učvrste regionalne veze i da promovišu prekograničnu saradnju.