Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Završna konferencija projekta “Pravna podrška migrantima”

U Podgorici je 13.septembra 2023. godine, u hotelu “Ramada”, održana završna konferencija projekta „Pravna podrška migrantima“ koji je  realizovao Pravni centar u partnerstvu sa Caritasom Crna Gora. Na konferenciji su predstavljene projektne aktivnosti i osnovni rezultati projekta, među kojima kao najvažniji izdavanje dva dokumenta “Priručnika za sticanje i razvoj interkulturalnih kompetencija službenika u vođenju i savjetovanju migranata”   i ,, Opšta zapažanja o primjeni Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca u proteklom petogodišnjem period-Preporuke za unapređenje zakona”. Projekat je podržao Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru programa „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE, koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.