Scroll Top

Konferencija u Prištini

Konferencija u Prištini

U Pristini je 08. Novembra odrzana regionalna Konferencija – Besplatna Pravna Pomoć i Osnaživanje Regionalne Saradnje“.
Organizator konferencije je Agencija Za Besplatnu Pravnu Pomoc Kosova, uz finansijsku podršku UNDP-a.
Izlaganje su imala dva predstavnika iz Crne Gore, iz Ministarstva pravde (Sektor za pravosudje) i predstavnik Pravnog centra.
Konferencija je bila prilika da se kroz prezentacije predstavnika resornih ministarstava pravosudja i nevladinih organizacija, razmijene praktična i teorijska iskustva na planu primjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji su u svim državama regiona, sa izuzetkom Srbije, već usvojeni i stupili na snagu.