Scroll Top

Sastanak sa gradonačelnikom Glavnog grada

 

CRS, kroz partnerstvo sa Pravnim centrom, u okviru projekta ‘’Održivi povratak izbjeglih i raseljenih lica iz  Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije’’, podržava jedinice lokalne samouprave da uvedu održiv sistem socijalnog stanovanja. Na sastanku koji je održan 26.09.2019.godine, Gradonačelniku je predstavljen dokument Smjernice za upravljanje objektima socijalnog stanovanja  koji je primjenjljiv na  druge programe i projekte  socijalnog stanovanja, kao i podzakonska akta  Odluka o utvrđivanju visine zakupnine u objektima  socijalnog stanovanja i Odluka o ostvarivanju prava na pokriće troškova zakupnine.

Sastanku su, osim Gradonačelnika,  prisustvovali i njegova zamjenica, savjetnica u službi za međunarodnu saradnju, sekretar Sekretarijata za socijalno staranje, pomoćnica sekretara za Socijalno staranje, predstavnica Sekretarijata za socijalno staranje, predstavnica Agencije za stanovanje doo Podgorica, predstavnica Direktorata za razvoj stanovanja Ministarastva održivog rarazvoja i turizma, predstavnici CRS iz Srbije i Bosne i Hercegovine i predstavnica Prvnog centra.

Gradonačelnik Glavnog grada-Podgorica, dr Ivan Vuković, iskazao je interesovanje za uvođenje održivog sistema socijalnog stanovanja i predložio da se postupak započne kroz neophodne aktivnosti  Sekretarijata za socijalno staranje i  Agencije za stanovanje.