Scroll Top

Posjeta nacionalnom parku Biogradska gora

Od septembra 2018, Pravni centar je počeo sa implementacijom projekta izbegličkog fonda Džulija Taft „Podrška azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom u pristupu pravima u Crnoj Gori“, finansiran od strane Vlade SAD-a, kojim su, između ostalog, predviđeni časovi učenja crnogorskog jezika, istorije i kulture za djecu i odrasle.
U okviru projekta i časova koji su predviđeni za učenje crnogorskog jezika za djecu, korisnici su u subotu, 13.10.2018. posjetili nacionalni park Biogradsku goru sa ciljem učenja crnogorskog jezika, istorije i kulture, sa posebnim akcentom na terminologiju koja se odnosi na floru i faunu i opšte činjenice o nacionalnom parku.
Po povratku, učenici su sumirali svoje utiske sa časa u prirodi grupnim ispisivanjem zapamćenih činjenica na hamer-papiru i markiranjem mjesta na obiđenoj stazi.