Scroll Top

Prezentacija Smjernica o socijalnom stanovanju u Herceg Novom

Prezentacija Smjernica i drugih dokumenata sa ciljem održivosti Regionalnog stambenog programa (RSP) u Crnoj Gori.

U okviru CRS projekta “Održivi povratak i integracija raseljenih lica i izbjeglica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji„ finansiranog od Vlade Sjedinjenih Američkih Država, dana 20. avgusta 2019.godine, održan je sastanak sa predstavnicima opštine Herceg Novi, čiji je cilj da se podrže lokalne zajednice na uspostavljanju održivog sistema socijalnog stanovanja u zgradama koje se grade u okviru Regionalnog stambenog programa, kao i svih ostalih projekata i inicijativa.