Scroll Top

Regionalna konferencija „Managing migration better“

Predstavnik Pravnog centra je učestvovao na Regionalnoj konferenciji “ Managing migration better“ koja je organizovana u periodu 4-5. decembar u Prištini.
Konferenciju „Bolje upravljanje migracijama“ je organizovao MARRI, uz podršku Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Konferencija je okupila donosioce odluka, predstavnike OCD-a, regionalnih i međunarodnih organizacija sa ciljem unapređenja i razumevanja regionalnih izazova u upravljanju migracijama, razmjeni novih pristupa, najboljih praksi i konkretnih predloga na temu migracije na zapadnom Balkanu.