Scroll Top

Memorandum o saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova

Memorandum o saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova

Dana 14. maja 2020. godine, potpisali smo Memorandum o saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, koji će biti osnova naše saradnje tokom sprovođenja projekta ,,Moj advokat-besplatna i profesionalna pravna pomoć u pristupu pravima za migrante“.

Projekat je podržan od Evropske komisije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program podrške organizacijama civilnog društva EIDHR 2018.

Cilj projekta je da doprinese unapređenju politika upravljanja migracijama u Crnoj Gori, unapređenju statusa stranaca koji traže ili su dobili međunarodnu zaštitu i povratnika po sporazumima o readmisiji kroz sistem besplatne pravne pomoći, kao i osnaživanju kapaciteta, umrežavanju i saradnji institucionalnih i aktera civilnog društva na lokalnom i nacionalnom nivou.

Osim konkretnog projekta, memorandum potpisan sa MUP-om predviđa saradnju u pružanju pravne pomoći licima u rješavanju pravnog statusa u Crnoj Gori i drugim projektima usmjerenim na podršku navedenim kategorijama lica.