BROŠURE

#
Apatridija u Crnoj Gori kroz iskustvo i praksu pravnog centra
#
Informativna brošura o pravima iz socijalne
zaštite
#
Vodič kroz zdravstveni sistem za tražioce azila u Crnoj Gori
#
Pravo na rad za korisnike međunarodne zaštite u CG
#
Brošure o pristupu pravima
#
MOJ ADVOKAT-
informator o pravnoj pomoći u procesu
reintegracije
povratnika po
sporazumima o
readmisiji
KORONAVIRUS
COVID – 19
#
E-PUBLIKACIJA
IZAZOVI I PERSPEKTIVE
#
Flajer TRAFFICKING CG
#
Flajer TRAFFICKING ENG
#
Flajer TRAFFICKING RUS
#
Flajer TRAFFICKING ALB
#
Flajer TRAFFICKING ARA
#
Flajer TRAFFICKING FAR