BROŠURE

Apatridija u Crnoj Gori kroz iskustvo i praksu pravnog centra
Informativna brošura o pravima iz socijalne
zaštite
Vodič kroz zdravstveni sistem za tražioce azila u Crnoj Gori
Pravo na rad za korisnike međunarodne zaštite u CG
Brošure o pristupu pravima
MOJ ADVOKAT-
informator o pravnoj pomoći u procesu
reintegracije
povratnika po
sporazumima o
readmisiji
KORONAVIRUS
COVID – 19
E-PUBLIKACIJA
IZAZOVI I PERSPEKTIVE
Flajer TRAFFICKING CG
Flajer TRAFFICKING ENG
Flajer TRAFFICKING RUS
Flajer TRAFFICKING ALB
Flajer TRAFFICKING ARA
Flajer TRAFFICKING FAR